Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Kay] Hiệp Sĩ Dâm Đẳng.

  1. đăng bởi can_mot_bo_vai_96
  2. cập nhật 17/5/2019

Một hiệp sĩ Ranked Bạc chở thành... Muốn biết chở thành gì thì hãy xem nha. Tựa truyện là Hero-tic là anh hùng, nhưng trong tuyện sài knight nên mình dịch là hiệp sĩ cho sát với truyện.

  • [Kay] Hiệp Sĩ Dâm Đẳng. - Trang 2322
  • [Kay] Hiệp Sĩ Dâm Đẳng. - Trang 2423
  • [Kay] Hiệp Sĩ Dâm Đẳng. - Trang 2524
  • [Kay] Hiệp Sĩ Dâm Đẳng. - Trang 2625