[Chuối Team] NHÒA
Secret_Base
· 19/5/2019 · 25447 view ·

Một người mất đi kí ức thì có thể hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của quá khứ? Có thể sống tiếp một cuộc đời khác? Thông qua oneshot ngắn này Tagame-sama khẳng định là, có cái l*n í hí hí 🙂 🙂 🙂 Theo dõi CHUỐI TEAM tại facebook.com/gaymanga để cập nhật nhiều truyện mới nha ~<3

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 2

  1

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 3

  2

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 4

  3

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 5

  4

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 6

  5

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 7

  6

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 8

  7

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 9

  8

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 10

  9

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 11

  10

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 12

  11

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 13

  12

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 14

  13

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 15

  14

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 16

  15

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 17

  16

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 18

  17

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 19

  18

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 20

  19

 • [Chuối Team] NHÒA - Tác giả Gengoroh Tagame - Trang 21

  20

1 - 2021 - 25