Akai x Amuro - Tập 12 - Cứ Đánh Anh Đi! - Detective Conan Doujinshi

Duy Goby
· 29/5/2019

Đã có tập 12 của AkaiAmuro rồi nhe mọi người, uầy thiệt sự sorry vì ngâm tập này lâu quá trời lâu, nhưng không hiểu sao không có mood để làm luôn á. Sau 11 tập làm cameo trong mấy cái hình Bonus, cuối cùng nhóc Conan nó cũng chịu xuất hiện rồi. Với 1 cái tên khá tình thú - Cứ Đánh Anh Đi, thì tập 12 này sẽ chứa đựng điều gì nhỉ? Cứ xem đi rồi biết nè!

15,552 view

0

·


1 - 2021 - 4041 - 50

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 - 2021 - 4041 - 50