Chó và Gấu 4
ymir_the_tusk
· 2/6/2019 · 6860 view

Phần 4 truyện Inu to kuma (chó và gấu). Rất xin lỗi vì ra tập 5 rồi mới đăng bản dịch tập 4. Thực ra tui dịch thì xong lâu rồi, nhưng set text lâu quá trời quá đất (một phần là tui lười nữa). Nếu ông nào biết set text liên hệ tui https://www.facebook.com/profile.php?id=100016158284157 để hợp tác vụ dịch nhé. Tui không gay nên nếu chỉ định qua gạ thì thôi luôn nha! Mà giờ mình nên dịch gì nữa nhỉ? Tui muốn dịch nốt Toboe Bookmark mà khó quá trời quá đất ạ TT,TT Để lại tên truyện bạn muốn mình dịch (kèm link thì tốt) ở dưới comment nhé!


 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 2

  1

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 3

  2

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 4

  3

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 5

  4

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 6

  5

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 7

  6

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 8

  7

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 9

  8

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 10

  9

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 11

  10

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 12

  11

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 13

  12

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 14

  13

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 15

  14

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 16

  15

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 17

  16

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 18

  17

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 19

  18

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 20

  19

 • Chó và Gấu 4 - Tác giả Inu Ryu - Trang 21

  20

1 - 2021 - 35