HendaHenda
bevyst123
· 10/7/2019 · 9403 view ·

Hôm nay tui xin gửi đến mấy ông một bộ Oneshot nhỏ nhỏ do chính tay bọn tui dịch và edit nó, bộ manga nhỏ này có tên là HendaHenda của tác giả Kinoshita Jirou, chúc các ông đọc truyện vui vẻ nhé :3 Trans: Rin Edit: Sora

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 2

  1

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 3

  2

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 4

  3

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 5

  4

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 6

  5

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 7

  6

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 8

  7

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 9

  8

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 10

  9

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 11

  10

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 12

  11

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 13

  12

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 14

  13

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 15

  14

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 16

  15

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 17

  16

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 18

  17

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 19

  18

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 20

  19

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 21

  20

1 - 2021 - 33