Trang chủHotTác giảTag
HendaHenda
bevyst123
· 10/7/2019 · 6,490 view ·
Hôm nay tui xin gửi đến mấy ông một bộ Oneshot nhỏ nhỏ do chính tay bọn tui dịch và edit nó, bộ manga nhỏ này có tên là HendaHenda của tác giả Kinoshita Jirou, chúc các ông đọc truyện vui vẻ nhé :3 Trans: Rin Edit: Sora
1 - 2021 - 33
 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 22

  21

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 23

  22

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 24

  23

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 25

  24

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 26

  25

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 27

  26

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 28

  27

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 29

  28

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 30

  29

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 31

  30

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 32

  31

 • HendaHenda - Tác giả Goroujirou (Kinoshita Jiroh) - Trang 33

  32

1 - 2021 - 33