Sói và Bò
craizou
· 13/8/2019 · 12101 view ·

Một ông chú bò mộng đi công tác xa nhà, muốn được "giải khuây" một chút nên đã thuê một anh sói đẹp trai tới để giúp mình xả stress, sau đó thì mời mọi người tự thưởng thức truyện :v

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 2

  1

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 3

  2

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 4

  3

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 5

  4

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 6

  5

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 7

  6

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 8

  7

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 9

  8

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 10

  9

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 11

  10

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 12

  11

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 13

  12

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 14

  13

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 15

  14

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 16

  15

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 17

  16

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 18

  17

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 19

  18

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 20

  19

 • Sói và Bò - Tác giả Dragon Heart (gamma) - Trang 21

  20

1 - 2021 - 26