Khói Thuốc & Dây Da - Ep.2
Blaster
· 27/9/2019 · 8560 view

Hãy đến Quán Bar và tận hưởng những giây phút thư giãn cùng với khói thuốc và dây da nào. Và thực đơn khói thuốc nào ở đây sẽ phù hợp với bạn (Ep.2).

 • Khói Thuốc & Dây Da - Ep.2 - Tác giả Guffaw - Trang 2

  1

 • Khói Thuốc & Dây Da - Ep.2 - Tác giả Guffaw - Trang 3

  2

 • Khói Thuốc & Dây Da - Ep.2 - Tác giả Guffaw - Trang 4

  3

 • Khói Thuốc & Dây Da - Ep.2 - Tác giả Guffaw - Trang 5

  4

 • Khói Thuốc & Dây Da - Ep.2 - Tác giả Guffaw - Trang 6

  5

 • Khói Thuốc & Dây Da - Ep.2 - Tác giả Guffaw - Trang 7

  6

1 - 7