This Guy ( C.3 )
hld
· 19/12/2019 · 100983 view ·

Đây là chương 3 về bộ truyện This Guy của tác giả Suyohara mới cập nhật gần đây. Mình đã hóng lâu r và thử dịch. Bản dịch còn rất nhiều sai xót hay đặt khung chữ lỗi thì vui lòng bỏ qua cho mình. Thanks. 2 Chương đầu lưu ý giúp mk, Ko phải trừ phạt âm hộ gì đâu :((. Các bn muốn xem 2 chương đầu bấm vào chữ Suyohara phía trên ngay chỗ thể loại là ra 2 chương đầu nhe. So sad về sự nhầm lẫn :<


 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 2

  1

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 3

  2

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 4

  3

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 5

  4

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 6

  5

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 7

  6

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 8

  7

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 9

  8

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 10

  9

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 11

  10

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 12

  11

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 13

  12

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 14

  13

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 15

  14

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 16

  15

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 17

  16

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 18

  17

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 19

  18

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 20

  19

 • This Guy ( C.3 ) - Tác giả Suyohara, Suyohara - Trang 21

  20

1 - 2021 - 4041 - 41