Barons Black Book_ sách đen baron
jax_rme
· 2/1/2020 · 10430 view ·

Mong ad duyệt. Đoc từ trái sang phải. Truyện mik dịch bằng goole vài chỗ còn sai sót .mong đc thông cảm và vài câu chế lại nếu câu anh vs em sến quá thì mong. Ng thông cảm. Chúc m.ng đọc truyện vui vẻ

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 2

  1

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 3

  2

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 4

  3

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 5

  4

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 6

  5

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 7

  6

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 8

  7

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 9

  8

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 10

  9

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 11

  10

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 12

  11

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 13

  12

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 14

  13

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 15

  14

 • Barons Black Book_ sách đen baron - Tác giả Betobetolove - Trang 16

  15

1 - 16