Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Yoake Ni Furu - Chap 7

đăng bởi Mita12345 cập nhật 4/1/2020

Yoake Ni Furu (Chìm trong ánh bình minh) - Chap 7. Chap cuối của vol.1

Truyện có cả thảy 14 chap

**Đọc trước: (**Truyện bản English)

Vol.2

Yoake Ni Furu - Chap 8: https://myreadingmanga.info/hayakawa-nojiko-yoake-ni-furu-eng/9/

Yoake Ni Furu - Chap 9: https://myreadingmanga.info/hayakawa-nojiko-yoake-ni-furu-eng/10/

*Góc thông báo

Nhóm scan Eng của truyện (Entwined Trees Scans) đã thông báo drop Yoake Ni Furu. Sẽ không còn raw của truyện kể từ chap 10 trở đi, tụt mode vãi. Mình sẽ thử scan thô các chap sau trong thời gian tới, tuy chất lượng sẽ không được tốt hơn bây giờ.

0
Server ảnh
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 1
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 2
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 3
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 4
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 5
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 6
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 7
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 8
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 9
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 10
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 11
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 12
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 13
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 14
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 15
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 16
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 17
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 18
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 19
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 20
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 21
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 22
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 23
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 24
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 25
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 26
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 27
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 28
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 29
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 30
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 31
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 32
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 33
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 34
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 35
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 36
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 37
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 38
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 39
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 40
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 41
 • Yoake Ni Furu - Chap 7 - Trang 42