[Asada Nemui] To the Sea
mita12345
· 5/1/2020 · 17314 view

Bộ truyện này nằm trong series chủ đề " không muốn về nhà hay đến trường " của Asada Nemui, tiếp cận vấn đề một cách mới mẻ và hấp dẫn dễ sợ! Là oneshot nên cái kết tùy thuộc vào suy nghĩ của các bạn nhé :) mặc dù muốn nó là BL nhưng có vẻ giống truyện kinh dị hơn.

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 2

  1

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 3

  2

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 4

  3

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 5

  4

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 6

  5

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 7

  6

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 8

  7

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 9

  8

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 10

  9

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 11

  10

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 12

  11

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 13

  12

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 14

  13

 • [Asada Nemui] To the Sea - Tác giả Asada Nemui - Trang 15

  14

1 - 15