Mưa giữa đêm | Chap 1.1
mita12345
· 22/1/2020 · 8510 view ·

Một người đàn ông với một món nợ 10 năm và một “con sói” cô độc hiếu chiến. Giống như một con mèo đã lang thang xoay xở cuộc sống của mình để trả hết nợ nần…? Trong một cửa hàng giặt giũ bỏ xu hoang phế, Ethan hỏi tên người đàn ông có cái nhìn khó chịu đó. Và người đàn ông tên Mike ấy lại một lần xuất hiện trước mặt anh trong tình trạng thương tích đầy mình. Một BL ấn tượng giữa hai người đàn ông ngầu lòi và không kém phần dễ thương.


 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 2

  1

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 3

  2

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 4

  3

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 5

  4

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 6

  5

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 7

  6

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 8

  7

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 9

  8

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 10

  9

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 11

  10

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 12

  11

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 13

  12

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 14

  13

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 15

  14

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 16

  15

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 17

  16

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 18

  17

 • Mưa giữa đêm | Chap 1.1 - Tác giả CTK - Trang 19

  18

1 - 19