Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Ten Ten Shiro Shiro

đăng bởi Mita12345 cập nhật 18/3/2020

Ten Ten Shiro Shiro (Sắc trắng điểm đen)

Nội dung: Masato đã luôn sống trong cái lồng giam đó. Rồi một ngày, ông chủ trở về, nhưng ông còn mang theo một đứa bé. Đứa bé đó ngây thơ, thuần khiết cũng nhìn rất giống cậu có tên là Kenta.

0
Server ảnh
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 1
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 2
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 3
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 4
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 5
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 6
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 7
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 8
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 9
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 10
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 11
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 12
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 13
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 14
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 15
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 16
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 17
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 18
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 19
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 20
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 21
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 22
 • Ten Ten Shiro Shiro - Trang 23