Trang chủ
Trở thành Phò mã
Lam Trần
· 18/3/2020 · 16.9k22700

Một tên dân thường hạ đẳng lên ngôi Phò Mã bằng cách chịch cả cung điện.

Đăng bởi
Lam Trần
Tác giảDucka
TagFull color (204 manga)
Tải truyện
 • undefined - Trang 2

  1

 • undefined - Trang 3

  2

 • undefined - Trang 4

  3

 • undefined - Trang 5

  4

 • undefined - Trang 6

  5

 • undefined - Trang 7

  6

 • undefined - Trang 8

  7

 • undefined - Trang 9

  8

 • undefined - Trang 10

  9

 • undefined - Trang 11

  10

 • undefined - Trang 12

  11

 • undefined - Trang 13

  12

 • undefined - Trang 14

  13

 • undefined - Trang 15

  14

 • undefined - Trang 16

  15

 • undefined - Trang 17

  16

 • undefined - Trang 18

  17

 • undefined - Trang 19

  18

 • undefined - Trang 20

  19

 • undefined - Trang 21

  20

1 - 2021 - 22
Đăng bởi
Lam Trần
Tác giảDucka
TagFull color (204 manga)
Tải truyện