Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Kare no Iru Seikatsu - (c.1)

 1. đăng bởi Mita12345
 2. cập nhật 28/4/2020

Truyện này rất nổi, Shounen Ai nhẹ hều không có H. Cân nhắc trước khi đọc

Kare no Iru Seikatsu - Chap 1

Giới thiệu: Được ở cùng phòng với cậu ấy, nhưng mỗi ngày trôi qua sao lại khó khăn đến như vậy? Vừa muốn cậu ấy biết, vừa muốn cậu ấy không biết...Đoạn tình cảm này, hay là cứ bỏ đi...

 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 21
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 32
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 43
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 54
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 65
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 76
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 87
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 98
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 109
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 1110
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 1211
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 1312
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 1413
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 1514
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 1615
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 1716
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 1817
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 1918
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 2019
 • Kare no Iru Seikatsu - (c.1) - Trang 2120