Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Zombie. Hide. Sex【CH.1】

đăng bởi Mita12345 cập nhật 5/5/2020

Zombie. Hide. Sex (Vol.1). Chap 1

Đề tài về xác sống là một chủ đề nhận được sự quan tâm và mong đợi rất lớn. Và Zombie. Hide. Sex mang đủ tính chất để trở thành một bộ yaoi hoàn hảo.

Action đỉnh cao có, romance có, chim chuột nhau cũng có. Nói chung là đáng mong đợi.

Đọc full Vol.1 tại wordpress của nhóm dịch: https://matsuotranslationgroup.home.blog/yodogawa-yuo-zombie-hide-sex/

Xem gợi ý pass: https://matsuotranslationgroup.home.blog/pass/

Tình trạng: Vol.1 (Full), Vol.2 (Đang tiến hành)

19
Server ảnh
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 1
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 2
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 3
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 4
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 5
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 6
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 7
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 8
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 9
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 10
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 11
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 12
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 13
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 14
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 15
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 16
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 17
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 18
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 19
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 20
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 21
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 22
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 23
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 24
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 25
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 26
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 27
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 28
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 29
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 30
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 31
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 32
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 33
 • Zombie. Hide. Sex【CH.1】 - Trang 34