Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1

 1. đăng bởi Alone ●_●
 2. cập nhật 10/5/2020

Đây là lần đầu mình dịch truyện nên có lẽ font chữ hơi xấu, mong mọi người bỏ qua. Truyện này mình dịch để học tiếng Anh và là một thú vui tiêu khiển nên sẽ có chỗ sai (sai chỗ nào thì mọi người chỉ lỗi để lần sau mình khắc phục). Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!!!

 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 21
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 32
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 43
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 54
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 65
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 76
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 87
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 98
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 109
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 1110
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 1211
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 1312
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 1413
 • Banana Jam!! Deeper 1: Mối quan hệ. Chap 1 - Trang 1514