Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1

 1. đăng bởi ELISABiTcH Meow
 2. cập nhật 10/5/2020
10

Đây là lần đầu mình dịch truyện nên có lẽ font chữ hơi xấu, mong mọi người bỏ qua. Truyện này mình dịch để học tiếng Anh và là một thú vui tiêu khiển nên sẽ có chỗ sai (sai chỗ nào thì mọi người chỉ lỗi để lần sau mình khắc phục). Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!!!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14