Truyện Tranh Gay
Đăng truyện

Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1

đăng bởi ELISABiTcH Meow cập nhật 10/5/2020

Đây là lần đầu mình dịch truyện nên có lẽ font chữ hơi xấu, mong mọi người bỏ qua. Truyện này mình dịch để học tiếng Anh và là một thú vui tiêu khiển nên sẽ có chỗ sai (sai chỗ nào thì mọi người chỉ lỗi để lần sau mình khắc phục). Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!!!

24
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 21
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 32
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 43
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 54
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 65
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 76
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 87
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 98
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 109
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 1110
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 1211
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 1312
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 1413
 • Banana Jam!! Deeper 1: relationship. Chap 1 - Trang 1514