Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Liệu Pháp Thôi Miên

 1. đăng bởi py_danmei
 2. cập nhật 12/5/2020

Với tác giả Seki Sabato thì mình không cần phải giới thiệu nhiều nhỉ? Chủ yếu là Mindbreak với MindcontrolRAPE nên sẽ gây khó chịu cho một số bạn, cảnh báo đứng đọc nếu bạn không chịu được thể loại này!!!!

https://www.facebook.com/pydanmei/

 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 21
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 32
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 43
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 54
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 65
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 76
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 87
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 98
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 109
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 1110
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 1211
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 1312
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 1413
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 1514
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 1615
 • Liệu Pháp Thôi Miên - Trang 1716