Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Liệu Pháp Thôi Miên

 1. đăng bởi py_danmei
 2. cập nhật 1/1/1970

Với tác giả Seki Sabato thì mình không cần phải giới thiệu nhiều nhỉ? Chủ yếu là Mindbreak với MindcontrolRAPE nên sẽ gây khó chịu cho một số bạn, cảnh báo đứng đọc nếu bạn không chịu được thể loại này!!!!

https://www.facebook.com/pydanmei/

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16