Trang chủ

Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1)

Cặp đôi: Kazuya Miyuki x Eijun Sawamura

chỉ là những phút cdsht của tác giả....

mong ước các ảnh bên nhau :))

P/s: Truyện Oneshot thôi nhưng mình lười nên tách ra 2 phần làm cho có động lực á =)))))))

https://www.facebook.com/pydanmei/

 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 21
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 32
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 43
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 54
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 65
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 76
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 87
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 98
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 109
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 1110
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 1211
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 1312
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 1413
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 1514
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 1615
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 1716
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 1817
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 1918
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 2019
 • Ace of Diamond dj - Khế Ước Halloween (PHẦN 1) - Trang 2120

Bình luận