Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

LUCKY BOYS - Hiring Workers

  1. đăng bởi cookooteam
  2. cập nhật 1/1/1970
4

Một bộ truyện mình từng dịch trước đây, nhưng hồi ấy truyentranhgay không hỗ trợ ảnh quá 1MB nên mình không đăng

Cookoo Team

Mình sẽ dừng dịch truyện một thời gian dài :) But vẫn sẽ có This Guy chap 4 nếu nó ra full bản ENG. Mỗi năm ngoi vài lần để dịch truyện thôi hjhj.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7