Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu

đăng bởi Kuroi cập nhật 13/10/2020

Phần đi biển mình đã dịch xong chỉ còn chỉnh lại từ cho hợp lí nữa thôi nên tạm thời trong lúc đó mọi người đọc đỡ phần reup này nha.

Nhân tiện đây mình xin cảm ơn ad và đội ngũ web rất nhiều vì đã cố gắng giúp trang bình thường trở lại sau sự cố, mong web sẽ tiếp tục phát triển tốt hơn nữa.

Info *Tác giả : https://twitter.com/dark_ishihara

  *Người dịch từ tiếng Nhật sang Anh :https://twitter.com/corrigibal 
16
Server ảnh
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 1
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 2
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 3
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 4
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 5
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 6
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 7
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 8
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 9
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 10
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 11
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 12
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 13
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 14
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 15
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 16
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 17
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 18
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 19
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 20
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 21
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 22
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 23
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 24
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 25
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 26
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 27
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 28
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 29
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 30
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 31
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 32
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 33
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 34
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 35
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 36
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 37
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 38
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 39
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 40
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 41
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 42
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 43
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 44
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 45
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 46
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 47
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 48
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 49
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 50
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 51
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 52
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 53
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 54
 • Nhật kí nhà tắm công cộng của Aoniya và Kaneinu - Trang 55