Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Reckless Play [Tiếng Việt]

  1. đăng bởi SukKuLover
  2. cập nhật 21/6/2020

Kể về 2 anh chàng siêu cute Raiga và Rikiya >///<

(Tiền bối của The BFF nếu bạn thắc mắc :)))

Mong mn thông cảm cho mình về trình độ edit như cức, mình sẽ cố cải thiện dần trong tương lai ;)

  • Reckless Play [Tiếng Việt] - Trang 21
  • Reckless Play [Tiếng Việt] - Trang 32
  • Reckless Play [Tiếng Việt] - Trang 43
  • Reckless Play [Tiếng Việt] - Trang 54