Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Prize Of War

  1. đăng bởi sparkja21
  2. cập nhật 21/7/2020

Một anh hùng bị dính bẫy của những người bạn cũ giờ là kẻ xấu và bị họ làm nhục (Happy Ending ^^)

Tác giả
Tag
  • Prize Of War - Trang 21
  • Prize Of War - Trang 32
  • Prize Of War - Trang 43
  • Prize Of War - Trang 54
  • Prize Of War - Trang 65
  • Prize Of War - Trang 76
  • Prize Of War - Trang 87
  • Prize Of War - Trang 98