Truyện Tranh Gay
Đăng truyện

Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa

đăng bởi KyongLee cập nhật 5/1/2021

Năm mới đến có thời gian rảnh để dịch truyện cho mọi người đây! Lại tiếp tục với một tác phẩm nữa của tác giả Ross vừa được đăng lên gần đây nhưng không phải tiếp tục series Thầy x Trò mà là một series khác nhé. Mà thấy nv anh trai này quen ghê á :)) . Truyện vẫn chưa có p2 nha

5
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 21
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 32
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 43
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 54
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 65
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 76
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 87
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 98
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 109
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 1110
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 1211
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 1312
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 1413
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 1514
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 1615
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 1716
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 1817
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 1918
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 2019
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 2120
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 2221
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 2322
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 2423
 • Tuy Gần Nhưng Lại Rất Xa - Trang 2524