Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY

đăng bởi thudziquata1 cập nhật 5/1/2021

Một câu chuyện có tên Cảnh Sát Đại Nhân Muốn Tăng Ca Đêm nay, một mẫu truyện hô mô cực nặng kể về Bách Đốn (40 tuổi) là cục trưởng cảnh sát , anh có bạn trai tên là A Nặc, anh cực kỳ hứng thú với A Nặc nhưng lại gượng bản thân tỏ vẻ lạnh lùng .Nhưng công việc làm quá bận rộn nên không có dành thời gian gì nhiều cho bạn trai A Nặc . Vì thế đêm về trễ cũng chính vì thế anh sẽ tăng thêm ca với A Nặc 1 lần khó quên :V

Trans : Han Eiketsu(範英傑)

Edit : Kaoun

https://twitter (.) com/Huger_Smot

70
Server ảnh
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 1
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 2
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 3
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 4
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 5
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 6
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 7
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 8
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 9
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 10
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 11
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 12
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 13
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 14
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 15
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 16
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 17
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 18
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 19
 • [Huger_Smot] CẢNH SÁT ĐẠI NHÂN MUÔN TĂNG CA ĐÊM NAY - Trang 20