Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11

đăng bởi Tân_BDSM cập nhật 6/2/2021

Trong một buổi nhậu, vị trí người bưng bia thay bằng một nô lệ thì sẽ thế nào?

Liệu một nô lệ có chấp nhận trở về cuộc sống bình thường?

Đón xem thêm tại: https://bdsmtantan.wordpress.com

20
Server ảnh
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 1
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 2
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 3
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 4
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 5
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 6
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 7
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 8
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 9
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 10
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 11
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 12
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 13
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 14
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 15
 • [Tagame Gengoroh] Trại Hè Huấn Luyện Nô Lệ - 11 - Trang 16