Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Wolfmaster (Randy)] Coming out

đăng bởi Torazaki cập nhật 13/2/2021

Sau truyện đầu tay Reunion của Randy đây là truyện thứ 2 mình dịch của tác giả này.

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ. Ai muốn come out trong năm nay thì come out thành công nhé.

Đầu năm nên mình đăng truyện thanh thủy văn thôi xD

Nguồn:

https://www.furaffinity.net/user/wolfmaster/

https://twitter.com/fehrywolfram

6
Server ảnh
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 1
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 2
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 3
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 4
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 5
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 6
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 7
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 8
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 9
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 10
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 11
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 12
 • [Wolfmaster (Randy)] Coming out - Trang 13