Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1

đăng bởi Gpetery - Bị khóa cập nhật 20/2/2021

Truyện này đã có sự xin phép từ tác giả! Ổng gốc Anh hay sao á, toàn tiếng lóng nên hơi khó dịch. Bảo đảm dịch xong truyện này, khả năng xem phẫu thuật nam khoa lên được một bậc :))). Truyện này mình chia làm 3 phần nhé.

Thuốc trong truyện không có thật, nó mà có thật tui cũng muốn dùng, haha!

13
Server ảnh
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 1
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 2
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 3
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 4
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 5
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 6
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 7
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 8
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 9
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 10
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 11
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 12
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 13
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 14
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 15
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 16
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 17
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 18
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 19
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 20
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 21
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 22
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 23
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 24
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 25