Truyện Tranh Gay
Đăng truyện

Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1

đăng bởi Gpetery - Bị khóa cập nhật 20/2/2021

Truyện này đã có sự xin phép từ tác giả! Ổng gốc Anh hay sao á, toàn tiếng lóng nên hơi khó dịch. Bảo đảm dịch xong truyện này, khả năng xem phẫu thuật nam khoa lên được một bậc :))). Truyện này mình chia làm 3 phần nhé.

Thuốc trong truyện không có thật, nó mà có thật tui cũng muốn dùng, haha!

12
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 21
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 32
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 43
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 54
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 65
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 76
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 87
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 98
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 109
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 1110
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 1211
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 1312
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 1413
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 1514
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 1615
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 1716
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 1817
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 1918
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 2019
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 2120
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 2221
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 2322
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 2423
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 1 - Trang 2524