Truyện Tranh Gay
Đăng truyện

Killer Whale & Niterite 3

đăng bởi b14 cập nhật 22/2/2021

Mò đọc lại trên mạng nên quyết định dịch lại, mà dịch xong lên đây lại thấy có bạn dịch trước rồi, nhưng mà đằng nào cũng lỡ dịch rồi nên up lên cho mọi người vậy :'(

Tóm tắt: Được 3 tay to đỡ đầu làm hero xong tiện chơi luôn 1 tay to lão làng phản diện :D

120 trang ngồi edit lại mệt ẻ, ở cuối mình có tải kèm một trang cho các bạn tự chế quote tự nulo nha :D

5
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 21
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 32
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 43
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 54
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 65
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 76
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 87
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 98
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 109
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 1110
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 1211
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 1312
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 1413
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 1514
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 1615
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 1716
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 1817
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 1918
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 2019
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 2120
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 2221
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 2322
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 2423
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 2524
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 2625
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 2726
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 2827
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 2928
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 3029
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 3130
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 3231
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 3332
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 3433
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 3534
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 3635
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 3736
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 3837
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 3938
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 4039
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 4140
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 4241
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 4342
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 4443
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 4544
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 4645
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 4746
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 4847
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 4948
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 5049
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 5150
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 5251
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 5352
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 5453
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 5554
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 5655
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 5756
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 5857
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 5958
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 6059
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 6160
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 6261
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 6362
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 6463
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 6564
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 6665
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 6766
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 6867
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 6968
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 7069
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 7170
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 7271
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 7372
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 7473
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 7574
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 7675
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 7776
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 7877
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 7978
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 8079
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 8180
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 8281
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 8382
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 8483
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 8584
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 8685
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 8786
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 8887
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 8988
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 9089
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 9190
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 9291
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 9392
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 9493
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 9594
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 9695
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 9796
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 9897
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 9998
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 10099
 • Killer Whale & Niterite 3 - Trang 101100