Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Parellel Rights

đăng bởi willtom cập nhật 26/2/2021

Chào mọi người, lâu lâu mình mới dịch lại, dịch cho vui thôi nên mong rằng mình không nhận được gạch nhiều quá.

Những đường thẳng song song giống như cuộc đời của cả hai người, có lẽ sẽ không bao giờ nên gặp lại.

8
Server ảnh
 • Parellel Rights - Trang 1
 • Parellel Rights - Trang 2
 • Parellel Rights - Trang 3
 • Parellel Rights - Trang 4
 • Parellel Rights - Trang 5
 • Parellel Rights - Trang 6
 • Parellel Rights - Trang 7
 • Parellel Rights - Trang 8
 • Parellel Rights - Trang 9
 • Parellel Rights - Trang 10
 • Parellel Rights - Trang 11
 • Parellel Rights - Trang 12
 • Parellel Rights - Trang 13
 • Parellel Rights - Trang 14
 • Parellel Rights - Trang 15
 • Parellel Rights - Trang 16
 • Parellel Rights - Trang 17
 • Parellel Rights - Trang 18
 • Parellel Rights - Trang 19
 • Parellel Rights - Trang 20
 • Parellel Rights - Trang 21
 • Parellel Rights - Trang 22
 • Parellel Rights - Trang 23
 • Parellel Rights - Trang 24
 • Parellel Rights - Trang 25
 • Parellel Rights - Trang 26
 • Parellel Rights - Trang 27
 • Parellel Rights - Trang 28
 • Parellel Rights - Trang 29
 • Parellel Rights - Trang 30
 • Parellel Rights - Trang 31
 • Parellel Rights - Trang 32
 • Parellel Rights - Trang 33
 • Parellel Rights - Trang 34
 • Parellel Rights - Trang 35