Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2

đăng bởi Gpetery - Bị khóa cập nhật 28/3/2021

Phần 2 nhé! Dòng truyện này là cắt ghép photoshop rồi, cái hay nằm ở nội dung và ý tưởng truyện chứ không phải hình ảnh không. Nên mình không mong những cmt chê bai vì hình ảnh cắt ghép nhé! Còn thể loại, cái nào cũng là của Nhật mà cái này bên phương Tây mà ko có option nên mình đành chịu thôi

2
Server ảnh
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 1
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 2
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 3
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 4
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 5
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 6
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 7
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 8
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 9
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 10
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 11
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 12
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 13
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 14
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 15
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 16
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 17
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 18
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 19
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 20
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 21
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 22
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 23
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 24
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 25
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 26
 • Chàng trai "nhỏ" của Paul - Part 2 - Trang 27