Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Chara × Asriel (Undertale fanbook 1)

đăng bởi Smiling Sadist cập nhật 30/3/2021

Câu chuyện về hai nhân vật trong game undertale. Mọi chuyện bắt đầu khi Chara xuất tinh lần đầu khi đang chơi với Asriel. Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

13
Server ảnh
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 1
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 2
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 3
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 4
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 5
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 6
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 7
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 8
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 9
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 10
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 11
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 12
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 13
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 14
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 15
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 16
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 17
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 18
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 19
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 20
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 21
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 22
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 23
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 24
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 25
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 26
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 27
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 28
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 29
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 30
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 31
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 32
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 33
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 34
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 35
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 36
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 37
 • Chara × Asriel (Undertale fanbook 1) - Trang 38