Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia

đăng bởi Haru Katou cập nhật 3/4/2021

Bakugou đến thăm người bạn thân của mình thì cậu ta lại đột ngột lên cơn động dục, vô ý cướp mất sự trong trắng của cậu

Trans, Edit: Mochi / RS

Ủng hộ bọn tớ tại page Mochichi Translation Group

6
Server ảnh
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 1
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 2
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 3
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 4
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 5
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 6
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 7
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 8
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 9
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 10
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 11
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 12
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 13
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 14
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 15
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 16
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 17
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 18
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 19
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 20
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 21
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 22
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 23
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 24
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 25
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 26
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 27
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 28
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 29
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 30
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 31
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 32
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 33
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 34
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 35
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 36
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 37
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 38
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 39
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 40
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 41
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 42
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 43
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 44
 • [KiriBaku] Savage Love - Boku no Hero Academia - Trang 45