Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ

đăng bởi LQC cập nhật 3/4/2021

Tên : [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin to Kurobotan dj – Ngày nghỉ

Tác giả : Kokorozashi / Yukue Moegi

Nhóm Scans Eng : Ikemen Scans

Thể loại : Romance, Yaoi, Doujinshi

Edit, Trans : LQC

Các font được sử dụng trong bản dịch là của nhóm Wonderland, cảm ơn nhóm rất nhiều :>.

Đây là link dẫn : bit.ly/fontmanga1

Tui chưa xin phép tác giả, cũng như nhóm dịch, nên làm ơn đi, đừng mang đi nơi khác, nhé?

Ai có lòng hảo tâm mời ghé qua : lqc6686.wordpress.com

3
Server ảnh
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 1
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 2
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 3
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 4
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 5
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 6
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 7
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 8
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 9
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 10
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 11
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 12
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 13
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 14
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 15
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 16
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 17
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 18
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 19
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 20
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 21
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 22
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 23
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 24
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 25
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 26
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 27
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 28
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 29
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 30
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 31
 • [Kokorozashi / Yukue Moegi] Hakujin To Kurobotan Dj – Ngày Nghỉ - Trang 32