Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj

đăng bởi LQC cập nhật 5/4/2021

Tên : (Kurumi) Secret Daydream – JoJo dj

Tác giả : Kurumi

Nhóm Scans Eng : Marmalade Scans

Link Eng : MRM

Tag : Drama, Yaoi (nhưng không hẳn là Yaoi)

Pairing : Noriaki Kakyoin x Jotaro Kujo

Trans + Edit : LQC

Ps : Tui chưa xin phép tác giả, nhóm Scan Eng, nên đừng mang đi nơi khác ha.

Các font được sử dụng trong bản dịch là của nhóm Wonderland, cảm ơn nhóm rất nhiều :>.

Đây là link dẫn : bit.ly/fontmanga1

Tui chưa xin phép tác giả, cũng như nhóm dịch, nên làm ơn đi, đừng mang đi nơi khác, nhé?

Nhân tiện, ai có lòng hảo tâm mời ghé qua : lqc6686.wordpress.com

1
Server ảnh
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 1
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 2
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 3
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 4
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 5
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 6
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 7
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 8
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 9
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 10
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 11
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 12
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 13
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 14
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 15
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 16
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 17
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 18
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 19
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 20
 • [Kurumi] Secret Daydream – JoJo dj - Trang 21