Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj

đăng bởi LQC cập nhật 7/4/2021

Tên : [miromiro/ Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj

Tác giả : miromiro/ Tachibana

Nhóm Scans Eng : Marmalade Scans

Link Eng : MRM

Tag : Animal Characteristic, Yaoi

Pairing : Noriaki Kakyoin x Jotaro Kujo

Trans + Edit : LQC

Các font được sử dụng trong bản dịch là của nhóm Wonderland, cảm ơn nhóm rất nhiều :>.

Đây là link dẫn : bit.ly/fontmanga1

Bản dịch đã có sự cho phép của nhóm Scans Eng!!

Link wordpress của tui nè : LQC

3
Server ảnh
 • [miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj - Trang 1
 • [miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj - Trang 2
 • [miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj - Trang 3
 • [miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj - Trang 4
 • [miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj - Trang 5
 • [miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj - Trang 6
 • [miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj - Trang 7
 • [miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj - Trang 8
 • [miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj - Trang 9
 • [miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj - Trang 10
 • [miromiro / Tachibana] I’m not a cat! – JoJo dj - Trang 11