Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Morefuyu [VIE]

đăng bởi Yue Ruan cập nhật 17/4/2021

Vì truyện dài nên mình sẽ chia các chap ra.

Mình không có chơi Morenatsu nên không biết mối quan hệ giữa "Anh Rồng" và Nhân vật chính như thế nào nên tạm gọi là "anh" với "em" vậy.

1
Server ảnh
 • Morefuyu [VIE] - Trang 1
 • Morefuyu [VIE] - Trang 2
 • Morefuyu [VIE] - Trang 3
 • Morefuyu [VIE] - Trang 4
 • Morefuyu [VIE] - Trang 5
 • Morefuyu [VIE] - Trang 6
 • Morefuyu [VIE] - Trang 7
 • Morefuyu [VIE] - Trang 8
 • Morefuyu [VIE] - Trang 9
 • Morefuyu [VIE] - Trang 10
 • Morefuyu [VIE] - Trang 11
 • Morefuyu [VIE] - Trang 12
 • Morefuyu [VIE] - Trang 13
 • Morefuyu [VIE] - Trang 14
 • Morefuyu [VIE] - Trang 15
 • Morefuyu [VIE] - Trang 16