Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3

đăng bởi b14 cập nhật 10/5/2021

Tóm lại là hiệp đầu nhịn tý, hiệp sau có ngay 2 daddy bự chảng Nox với Omni banh háng chổng mông ra cho Nik tha hồ chơi bời Ò3Ó.

Mình thích thể loại #small_dom_big_sub mà chưa ai dịch tập này nên mình dịch nốt. Có thời gian mình sẽ lướt qua 2 tập trước (có bạn dịch rồi mà mình muốn cải thiện lại á :3 ).

9
Server ảnh
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 1
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 2
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 3
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 4
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 5
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 6
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 7
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 8
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 9
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 10
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 11
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 12
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 13
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 14
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 15
 • Đen và Xanh 3 - Black and Blue 3 - Trang 16