Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

The Fall of the Warrior + The Night of the Festival

đăng bởi Harder cập nhật 20/7/2021

*Nếu như có theo dõi truyện Warrior của ppatta thì ta biết Warrior có người bạn thân là Jake. Do muốn chiếm hữu Warrior, Jake đã cho anh uông thuốc và bắt trói anh lại.....Cận cảnh bắt trói mời mọi người đọc.....

**Nếu để ý tên truyện thì truyên còn một phần mình sẽ đăng sau...

***Do sự ngu muội trong ngôn ngữ của mình nên có lẽ truyện chưa được dịch được hay. Mong mọi người thông cảm!

****Có nhiều bạn đọc trên điện thoại nên có thể bị lỗi hình ảnh bị kéo dài hơn làm ảnh hưởng thì #Nhấn vào dấu 3 châm trên trang web ---> CHỌN TRANG WEB CHO MÁY TÍNH...

LOVE U ALL

15
Server ảnh
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 1
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 2
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 3
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 4
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 5
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 6
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 7
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 8
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 9
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 10
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 11
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 12
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 13
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 14
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 15
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 16
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 17
 • The Fall of the Warrior + The Night of the Festival - Trang 18