Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Thanh Tra Của Edo Interlude One

đăng bởi KyongLee cập nhật 23/7/2021

Vì phần 3 trên mạng mới chỉ có bản Demo thôi nên mình sẽ tạm dịch phần này. Tập này sẽ theo chân anh bạn ngựa của chúng ta Suzushiro đang trên đường đi tìm manh mối về thứ thuốc chết tiệt đang làm loạn Eguchi. Liệu cậu ta sẽ tìm ra được điều gì có thể giúp cho Hanbei chứ?

3
Server ảnh
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 1
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 2
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 3
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 4
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 5
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 6
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 7
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 8
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 9
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 10
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 11
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 12
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 13
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 14
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 15
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 16
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 17
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 18
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 19
 • Thanh Tra Của Edo Interlude One - Trang 20