Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Daddy's Milk [Vie]

đăng bởi Bọt bong bóng cập nhật 27/7/2021

Câu chuyện hấp dẫn nói về đứa trẻ được người đàn ông nhận nuôi. Tuy cậu to xác nhưng ngây thơ và vẫn thích uống "Sữa".

Lần đầu tiên tui thử sức dịch truyện. Có gì sai mọi người nhẹ nhàng góp ý tui nha. Cả nhà yêu của Bọt đọc truyện "vui vẻ"

14
Server ảnh
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 1
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 2
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 3
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 4
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 5
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 6
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 7
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 8
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 9
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 10
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 11
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 12
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 13
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 14
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 15
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 16
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 17
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 18
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 19
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 20
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 21
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 22
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 23
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 24
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 25
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 26
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 27
 • Daddy's Milk [Vie] - Trang 28