Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Utida K] Học sinh chuyển trường

đăng bởi Love Boylove cập nhật 3/8/2021

Một số bạn cmt các truyện mình trans bé thụ đáng thương quá nên truyện này bé thụ có (vẻ có) lối thoát nhé. Truyện để xả stress nên sẽ tùy quan điểm mỗi người, bạn nào cũng gu mặn như mình thì đọc, ko thì back ra đừng cố.

Mình trans truyện Nhật & Anh nên ai có truyện cùng gu thì gợi ý mình nhé!

4
Server ảnh
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 1
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 2
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 3
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 4
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 5
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 6
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 7
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 8
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 9
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 10
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 11
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 12
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 13
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 14
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 15
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 16
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 17
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 18
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 19
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 20
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 21
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 22
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 23
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 24
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 25
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 26
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 27
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 28
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 29
 • [Utida K] Học sinh chuyển trường - Trang 30