Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

The Swallowed Light

đăng bởi Nóht-Nóht cập nhật 18/8/2021

Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên chỉ dám dịch mẩu truyện ngắn như này, nếu các bạn không hài lòng gì thì mình xin nhận những ý kiến :3

4
Server ảnh
  • The Swallowed Light  - Trang 1
  • The Swallowed Light  - Trang 2
  • The Swallowed Light  - Trang 3
  • The Swallowed Light  - Trang 4
  • The Swallowed Light  - Trang 5