Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Beast Boyfriend 5+6

đăng bởi Pinksheep cập nhật 7/9/2021

Manhwa (Korean)

Trước khi đọc, thì mình muốn đính chính lại vài điều. Ji-a và Hyeok-su là bạn học của nhau nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô cho nó hợp lý :v. Còn Ri-o vs Hyeok-su thì chắc cũng bằng tuổi (not sure) :I nhưng mà mình thích cách xưng hô Anh-Em hơn, theo mọi người như nào?

6
Server ảnh
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 1
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 2
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 3
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 4
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 5
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 6
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 7
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 8
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 9
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 10
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 11
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 12
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 13
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 14
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 15
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 16
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 17
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 18
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 19
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 20
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 21
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 22
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 23
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 24
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 25
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 26
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 27
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 28
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 29
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 30
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 31
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 32
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 33
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 34
 • Beast Boyfriend 5+6 - Trang 35