Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet

đăng bởi Zac cập nhật 2/10/2021

Câu chuyện về một anh chàng vừa có đứa con đầu lòng, trong buổi đi làm nọ tình cờ anh phải thay ca cho một người khác, câu chuyện dần trở nên dark.

14
Server ảnh
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 1
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 2
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 3
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 4
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 5
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 6
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 7
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 8
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 9
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 10
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 11
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 12
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 13
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 14
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 15
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 16
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 17
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 18
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 19
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 20
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 21
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 22
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 23
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 24
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 25
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 26
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 27
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 28
 • Bố Trẻ [Maemukina Do M] Viet - Trang 29